What is the Expanded Maternity Benefit Law? Pinatupad noong Feb 2019 bilang Republic Act 11210, ito ay mas pinabago at pinaraming benepisyo sa ilalim ng SSS para sa mga buntis na myembro ng SSS.

Ang mga benepisyo ay pinansyal at bilang ng araw na pwedeng hindi magtrabaho dahil sa panganganak.

What is semester of contingency? It is the two quarters ending at the month of your delivery or miscarriage. For example, you give birth in May, your semester of contingency is January – June.

What is salary differential? Kapag ang paerang natanggap mo sa SSS ay maliit kaysa sweldo mo, obligado ang kompanya na bayaran ang pagitan ng halagang ito. Ang halagang ito ay tinatawag na salary differential.