SSS new contribution rates effective Jan 2021

You are currently viewing SSS new contribution rates effective Jan 2021
SSS new contribution rates effective Jan 2021
SSS new contribution rates effective Jan 2021
SSS new contribution rates effective Jan 2021
SSS new contribution rates effective Jan 2021

Ano ang ibig sabihin ng bagong SSS contributions rate para sa akin? Sa bagong panukalang, ang contribution ng bawat myembro ng SSS ay tataas hanggang 13%.


SSS new contribution rates effective Jan 2021
SSS new contribution rates effective Jan 2021
SSS new contribution rates effective Jan 2021

Leave a Reply