Start here

Ano ang mga hakbang na kailangan gawin para makakuha ng SSS maternity benefit?

Tulad ninyo, ako rin po ay dati walang alam tungkol sa SSS maternity benefit. For a first-time mom, medyo komplikado ang proseso ng pagkuha ng benepisyong ito. Ngunit posible pong malaman ang lahat ng detalye.

Marahil ay napunta kayo sa blog na ito dahil gusto nyong malaman kung paano mag-apply ng maternity benefits sa SSS.

Sa page na ito ay iisa-isahin ko ang mga hakbang na kailangan ninyon gawin para makakuha kayong ng SSS maternity benefits.

Contents

Dapat gawin bago manganak:

Step 1. Siguraduhin na iyong SSS membership ay active. Or mag-rehistro kayo bilang SSS member, kung hindi pa.

Check if your SSS membership is active via online by doing any of the following:

  • Log on to SSS website.
  • Download the SSS mobile app.

If you are employed, you are automatically registered to SSS by your employer. This is mandated by law.

Kapag kailanman ay hindi kayo naging miyembro ng SSS, mag-register na po kayo.The following are the forms you need to fill up and submit to an SSS office:

  • Kasambahay: https://www.sss.gov.ph/sss/DownloadContent?fileName=SSSForm_Unified_Registration_Form_Kasambahay.pdf
  • Non-working Spouse: https://www.sss.gov.ph/sss/DownloadContent?fileName=SSSForms_NW_Spouse_Record.pdf

Step 2: Mag-contribute at least tatlong beses (3) sa loob ng 12-month period before your semester of contingency:

Para malaman kung ano ang semester of contingency, basahin ang article an ito: http://sssbenefits.com/what-is-semester-of-contingency/

Step 3: Mag-submit ng Maternity Notification sa SSS

Pwede itong gawing sa sumusunod na paraan:

(For Self-employed/ Voluntary/ OFW/Separated from Employer/Kasambahay/Non-working Spouse members)

  • Via the SSS mobile app
  • Via your online SSS account
  • Mag-fill up ng MAT-1 form at ipasa sa pinakamalapit na SSS branch. Magdala rin ng 2 valid IDs.

(For Employed members)

  • Notify your HR

Pagkatapos manganak

Step 4: Submit a maternity benefit application to SSS

Submit the required documents to SSS. Click here for the list of documents: http://sssbenefits.com/ano-ang-mga-document-requirements-para-mag-apply-for-sss-maternity-benefit/

Register for Disbursement Account Enrolment Module (DAEM). This is your bank account.

The following list shows the accept bank accounts allowed by SSS to disburse your SSS maternity benefit amount.

List of PESOnet accredited banks of SSS 2022

pesonet ach accounts 2022
pesonet accredited banks of sss 2022

Step 5: Hintayin pumasok ang pera sa iyong bank account

Up to 30 days ang processing ayon sa SSS. Ito ay kanilang idadaan sa bank account na iyong sinulat sa MAT-2 form mo.


Ang sumusunod ay infographic na nagpapakita kung ano ang prosess para makakuha ng SSS maternity benefit:

how to qualify for sss maternity benefits 2022 2023

Keep updated with news about SSS maternity benefits. Register below!